TEORIA

TEORIA

ATPL (A)

Szkolenie teoretyczne ATPL(A) do uzyskania Licencji Pilota Samolotowego Liniowego ATPL(A) – Airline Transport Pilot Licence (Aeroplane) – przeznaczone jest dla osób, które swoją przyszłość wiążą z zawodem pilota liniowego.

Szkolenie teoretyczne ATPL(A) do uzyskania Licencji Pilota Samolotowego Liniowego ATPL(A) – Airline Transport Pilot Licence (Aeroplane) – przeznaczone jest dla osób, które swoją przyszłość wiążą  z zawodem pilota liniowego.

Szkolenie to jest również alternatywą dla wszystkich pilotów, którzy maja zamiar rozszerzyć swoją obecnie posiadaną licencję PPL(A) lub CPL(A) o uprawnienie IR(A) (Instrument Rating Aeroplane) oraz dla osób z licencją PPL(A), którzy pragną zdobyć licencję CPL(A).

Szkolenie teoretyczne ATPL(A) w ATO Ventum Air odbywa się na podstawie programu szkolenia zaakceptowanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zgodnie z posiadanym przez naszą szkołę certyfikatem ATO (Approved Training Organisation). Certyfikat ten uznawany jest we wszystkich krajach EASA.

 

Program szkolenia teoretycznego do licencji liniowej ATPL(A) zgodnie z europejskimi standardami i przepisami PART-FCL składa się w większości nauki własnej opartej o system platformy e-learningowej PadPilot, która spełnia wymogi określone w przepisach PART-FCL łącznie z KSA100 oraz wykładów stacjonarnych odbywających się w trakcie dwóch zjazdów w siedzibie naszej szkoły. Całe szkolenie trwa 20 tygodni i obejmuje swoim zakresem 14 przedmiotów – Prawo lotnicze wraz z procedurami kontroli ruchu lotniczego, zasady lotu, meteorologia, osiągi, planowanie, człowiek – możliwości i ograniczenia, komunikacja VFR, komunikacja IFR, nawigacja, radionawigacja, ogólna wiedza o samolocie, oprzyrządowanie, masa i wyważenie oraz procedury operacyjne.
Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia szkolenia teoretycznego ATPL(A) jest posiadanie ważnej licencji PPL(A) wydanej przez kraj należący do ICAO oraz posiadanie minimum średniego wykształcenia.

System platformy e-learningowej PadPilot, który stanowi integralną część szkolenia w ATO Ventum Air zawiera prezentacje, materiały pomocnicze, filmy instruktażowe, skrypty edukacyjne, aplikacje testów pomocniczych oraz bazę pytań egzaminacyjnych wraz z prawidłowymi odpowiedziami.

Przed rozpoczęciem kursu trzeba zaliczyć krótki test z podstawowych zagadnień z matematyki i fizyki.

Koszt kursu to 6.500 PLN ze zwolnioną stawką VAT.

Wymagania uczestnictwa w kursie teoretycznym ATPL(A):

  •  ukończone co najmniej 17 lat
  •  wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub równorzędne
  •  ważna licencji PPL(A)
  •  urządzenie z oprogramowaniem iOS (Apple)

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numer: +48 795 100 000

0-ATPL

TEORIA PPL(A)

PRAKTYKA PPL(A)

BUDOWA NALOTU

TEORIA ATPL(A)

TEORIA MEP(L)

PRAKTYKA MEP(L)

SYMULATOR IR(A)

PRAKTYKA IR(A)

PRAKTYKA CPL(A)

^

EGZAMIN WEWNĘTRZNY

^

EGZAMIN PRAKTYCZNY

^

EGZAMIN WEWNĘTRZNY

^

EGZAMIN PRAKTYCZNY

^

EGZAMIN PRAKTYCZNY

^

EGZAMIN PRAKTYCZNY