TEORIA

TEORIA

FI(A)

Kurs będzie się koncentrował przede wszystkim na wszechstronnym omówieniu zasad właściwego nauczania i oceniania uczniów oraz kształtowania w nich poprawnych nawyków i przyzwyczajeń

Kurs będzie się koncentrował przede wszystkim na wszechstronnym omówieniu zasad właściwego nauczania i oceniania uczniów oraz kształtowania w nich poprawnych nawyków i przyzwyczajeń. W tym celu do współpracy zaprosiliśmy najlepszych instruktorów, którzy zobowiązali się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem. Szkolenie prowadzone jest w języku polskim lub angielskim.

Stawiając na jakość naszego szkolenia przygotowaliśmy także dla Państwa zestawy ćwiczeń, które pomogą skutecznie przygotować się do przyszłej pracy instruktora. Szkolenie teoretyczne będzie obejmowało 125 godzin wykładów i ćwiczeń z przedmiotów takich jak: techniki stosowanego nauczania, proces szkolenia, ocenianie i egzaminowanie uczniów, zagrożenia w symulowanych niesprawnościach podczas lotu, itp.
Zajęcia będą obywać się w maksymalnie 12 osobowych grupach, aby umożliwić Państwu pełen kontakt z prowadzącym.  Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem stosownego certyfikatu.
Do szkolenia może przystąpić osoba, która:

 1. posiada licencję pilota minimum PPL(A),
 2. legitymuje się nalotem co najmniej 10 godzin lotów wg wskazań przyrządów z czego 5 godzin może być zrealizowane na urządzeniu FSTD,
 3. legitymuje się nalotem minimum 20 godzin jako PIC na przelotach VFR,
 4. wykonała lot nawigacyjny VFR w charakterze dowódcy, w tym lot na odległość minimum 540 km (300NM), w którym lądowała z pełnym zatrzymaniem na 2 lotniskach nie będących lotniskiem startu,
 5. posiada licencję CPL(A); lub
 6. posiada licencję PPL(A) oraz
  i. spełnia wymagania dotyczące licencji CPL, w wyjątkiem instruktora FI(A) szkolącego jedynie do LAPL(A); oraz
  ii. wykonała co najmniej 200 godzin czasu lotu na samolotach lub motoszybowcach turystycznych z czego 150 godzin w charakterze dowódcy;
 7. wykonała co najmniej 30 godzin czasu lotu na samolotach jednosilnikowych tłokowych, z czego 5 godzin musiało być wykonane w okresie 6 miesięcy poprzedzających lot kontrolny określony w FCL.930.FI (a).
 8. wykonała lot kontrolny zgodny z FCL.930.FI (a).

Lot kontrolny będzie podstawą oceny możliwości podjęcia przez kandydata szkolenia instruktorskiego.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numer: +48 795 100 000