TEORIA

TEORIA

Wznowienie szkoleń teoretycznych

Obecnie szkolenia teoretyczne mają określoną ważność, w okresie której należy zakończyć szkolenia praktyczne np. na klasę samolotów MEP(L), lub należy rozpocząć zdawanie egzaminów teoretycznych w ULC np. egzamin do licencji ATPL(A).

Obecnie szkolenia teoretyczne mają określoną ważność, w okresie której należy zakończyć szkolenia praktyczne np. na klasę samolotów MEP(L), lub należy rozpocząć zdawanie egzaminów teoretycznych w ULC np. egzamin do licencji ATPL(A).

 

Jeżeli ważność zaświadczenia teoretycznego wygasła jesteśmy w stanie wznowić jego ważność w następujących krokach :

  • Analiza kandydata na podstawie dostarczonych dokumentów lotniczych. Sprawdzane jest zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego, które utraciło ważność oraz czy kandydat na licencję / uprawnienie spełnia odpowiednie warunki wstępne do rozpoczęcia szkolenia.
  • Sprawdzenie wiedzy teoretycznej z zakresu licencji / uprawnienia..
  • Sporządzenie Indywidualnego Programu Szkolenia na wznawianą licencję / uprawnienie.
  • Realizacja Indywidualnego Programu Szkolenia, zwieńczona egzaminem wewnętrznym..
  • Wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia teoretycznego wznawiającego daną licencję / uprawnienie.

Zakres jaki oferujemy w naszym ATO :
LAPL(A), PPL(A), CPL(A), ATPL(A),
NOC, MEP(L), EIR(A), IR(A), HPA,
FI(A)R, IRI(A), CRI(SPA)ME.
Zapraszamy.