TEORIA

TEORIA

IR(A)

Proces szkolenia do uzyskania kolejnego uprawnienia jakim jest IR(A) – Instrument Raiting (Aeroplane) – rozpoczyna się od kursu teoretycznego, który zawiera niezbędną wiedzę, jaką powinien biegle posługiwać się dowódca statku powietrznego podczas wykonywania lotów według wskazań przyrządów pokładowych zgodnie z przepisami IFR (Instrument Flight Rules).

Proces szkolenia do uzyskania kolejnego uprawnienia jakim jest IR(A) – Instrument Raiting (Aeroplane) – rozpoczyna się od kursu teoretycznego, który zawiera niezbędną wiedzę, jaką powinien biegle posługiwać się dowódca statku powietrznego podczas wykonywania lotów według wskazań przyrządów pokładowych zgodnie z przepisami IFR (Instrument Flight Rules).

 

Program szkolenia teoretycznego do uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów według wskazań przyrządów IR(A) zgodnie z europejskimi standardami i obowiązującymi przepisami FCL obejmuje zagadnienia z przepisów prawa lotniczego wraz z procedurami kontroli ruchu statków powietrznych, ogólnej wiedzy o samolocie – oprzyrządowanie, osiągów i planowania lotów IFR wraz z ich monitorowaniem, meteorologii, radionawigacji, łączności IFR, ograniczeń i możliwości ludzkiego organizmu.
Szkolenie teoretyczne IR(A) w naszej szkole odbywa się na podstawie programu zaakceptowanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zgodnie z posiadanym przez ATO Ventum Air certyfikatem. Program ten składa się z 129 godzin nauki własnej opartej o system platformy e-learningowej oraz 21 godzin wykładów stacjonarnych odbywających się w trakcie jednego 3 dniowego zjazdu w siedzibie naszej szkoły. Szkolenie trwa 6 tygodni i obejmuje swoim zakresem 7 przedmiotów zgodnie z wymogami FCL. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia szkolenia jest posiadanie licencji PPL(A).

System platformy e-learningowej, który stanowi integralną część szkolenia w ATO Ventum Air zawiera materiały edukacyjne w formie prezentacji w formacie PDF, materiały pomocnicze oraz bazę 7000 pytań egzaminacyjnych wraz z prawidłowymi odpowiedziami.

Szkolenie teoretyczne IR(A) kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem certyfikatu, który jest przepustką do rozpoczęcia części praktycznej. Certyfikat ten uznawany jest we wszystkich krajach należących do EASA.

Cena kursu teoretycznego IR(A) nie obejmuje zestawu książek Jeppesen/Oxford, do których każdy student musi mieć dostęp w trakcie szkolenia.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numer: +48 795 100 000