TEORIA

TEORIA

HPA

Zgodnie z wymogami FCL przed rozpoczęciem szkolenia na typ(TYPE RATING) od każdego z pilotów wymagane jest ukończenie szkolenia teoretycznego HPA (High Performance Aircraft).

Zgodnie z wymogami FCL przed rozpoczęciem szkolenia na typ(TYPE RATING) od każdego z pilotów wymagane jest ukończenie szkolenia teoretycznego HPA (High Performance Aircraft). Wyjątkiem są piloci, którzy posiadają zaliczone państwowe egzaminy z przedmiotów ATPL(A).

Program szkolenia teoretycznego HPA zgodnie z europejskimi standardami i przepisami FCL obejmuje zagadnienia z meteorologii, zasad lotu, nawigacji i radionawigacji, ogólnej wiedzy o budowie płatowca, zasad lotu, ograniczeń i możliwości ludzkiego organizmu, osiągów i planowania oraz wielu innych zagadnień pozwalających zapoznać się z podstawowymi zasadami wykonywania lotów na statkach powietrznych o wysokich osiągach.

 

 

Szkolenie teoretyczne HPA w naszej szkole prowadzone jest w języku polskim lub angielskim i odbywa się na podstawie programu zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zgodnie z posiadanym przez ATO Ventum Air certyfikatem. Program ten składa się z 6 godzin wykładów stacjonarnych odbywających się w trakcie jednego dnia zajęć w siedzibie naszej szkoły. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia szkolenia jest posiadanie licencji PPL(A) oraz 200 godzin nalotu ogólnego.

Szkolenie teoretyczne kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem certyfikatu. Certyfikat ten uznawany jest we wszystkich krajach należących do EASA.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numer: +48 795 100 000