TEORIA

TEORIA

PPL (A) / LAPL(A)

Proces szkolenia do uzyskania licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A) – Private Pilot Licence – (również LAPL(A) – Light Aircraft Pilot Licence) rozpoczyna się od kursu teoretycznego, który wprowadzi Was we wszystkie niezbędne
tajniki wiedzy o lotnictwie.

Proces szkolenia do uzyskania licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A) – Private Pilot Licence – (również LAPL(A) – Light Aircraft Pilot Licence) rozpoczyna się od kursu teoretycznego, który wprowadzi Was we wszystkie niezbędne tajniki wiedzy o lotnictwie. Ukończenie kursu jest niezbędne do rozpoczęcia szkolenia praktycznego i jest pierwszym krokiem w realizacji Waszych marzeń o lataniu.

Program szkolenia teoretycznego zgodnie z europejskimi standardami i przepisami FCL obejmuje zagadnienia z przepisów prawa lotniczego, zasad lotu, nawigacji i radionawigacji, meteorologii, budowy samolotu, osiągów samolotu, planowania lotów, korespondencji lotniczej, ograniczeń i możliwości ludzkiego organizmu oraz wielu innych zagadnień pozwalających zapoznać się z zasadami wykonywania bezpiecznych lotów.

Szkolenie teoretyczne PPL(A) / LAPL(A) w naszej szkole prowadzone jest w języku polskim lub angielskim i odbywa się na podstawie programu zaakceptowanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zgodnie z posiadanym przez ATO Ventum Air certyfikatem. Program ten składa się z 79 godzin nauki własnej opartej o system platformy e-learningowej oraz 21 godzin wykładów stacjonarnych odbywających się w trakcie jednego 3-dniowego zjazdu w siedzibie naszej szkoły. Szkolenie trwa 6 tygodni i obejmuje swoim zakresem 9 przedmiotów zgodnie z wymogami FCL. Na szkolenie teoretyczne zapraszamy osoby, które ukończyły przynajmniej 15 rok życia oraz uczęszczają do gimnazjum lub posiadają wykształcenie przynajmniej gimnazjalne (w systemie edukacji sprzed 1999 roku za równoważne uznaje się wykształcenie podstawowe).

System platformy e-learningowej, który stanowi integralną część szkolenia w ATO Ventum Air zawiera materiały edukacyjne w formie prezentacji w formacie PDF, materiały pomocnicze w formie skryptów, kilkanaście filmów poglądowych, zbiór aktów prawnych, kilka ciekawych tutoriali oraz bazę 2200 pytań egzaminacyjnych wraz z prawidłowymi odpowiedziami.

Poniżej znajdziecie przykładowe materiały edukacyjne znajdujące się na naszej platformie :

Zjawisko oblodzenia w lotnictwie ogólnym – materiał edukacyjny kursu poniżej

Planowanie lotu krok po kroku poniżej 

Testy LKE – TUTAJ

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem certyfikatu, który jest przepustką do części praktycznej. Certyfikat ten uznawany jest we wszystkich krajach należących do EASA.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numer: +48 795 100 000