PRAKTYKA

PRAKTYKA

Szkolenie zapoznawcze z Awioniką Garmin 950/1000

Pilot szkolony ma nabyć umiejętności posługiwaniem się awioniką „Glass Cockpit” na bazie awioniki firmy Garmin wersja 950 / 1000.

 

Cel szkolenia

Pilot szkolony ma nabyć umiejętności posługiwaniem się awioniką „Glass Cockpit” na bazie awioniki firmy Garmin wersja 950 / 1000.

Warunki progowe stawiane kandydatom na szkolenie

Warunki progowe jakie musi spełnić kandydat, muszą być minimum równe jak dla kandydata na szkolenie praktyczne do licencji PPL(A). Zalecane jest, aby zaznajomiony był z zagadnieniami w wykonywaniu lotów w IMC.

Urządzenia treningowe

Szkolenie odbywać się będzie w całości na urządzeniu treningowym FNPT II ze zobrazowaniem awioniki „Glass Cockpit” RedBird FMX

Szkolenie praktyczne

Ćw.

Treść ćwiczenia

Czas ćwiczeń

(sesji)

 

 

1

 

Zapoznanie z zasadami BHP w urządzeniu treningowym RedBird FMX

2

 

 

Zapoznanie z panelem PFD

0h 30’

3

 

 

Nauka korzystania z panelu PFD w trakcie lotu

0h 30’

4

 

 

Podejście precyzyjne i nie precyzyjne

1h 00’

5

 

 

Nauka obsługi panelu MFD

0h 15’

6

 

 

Nauka wykonywania SID i STAR z wykorzystaniem autopilota

0h 45’

RAZEM:

3h 00’

 

Cena bloku 999,00 PLN netto