PRAKTYKA

PRAKTYKA

MEP(L) + IR(A) + CPL(A)

Europejskie przepisy lotnicze FCL pozwalają ośrodkom ATO na łączenie poszczególnych etapów szkolenia lub stosowanie skrótów czy też uproszczeń tak, aby sam proces nauki był jeszcze bardziej efektywny od strony metodycznej a podstawowe jego etapy nie dublowały się.

Europejskie przepisy lotnicze FCL pozwalają ośrodkom ATO
na łączenie poszczególnych etapów szkolenia lub stosowanie skrótów czy też uproszczeń tak, aby sam proces nauki był jeszcze bardziej efektywny od strony metodycznej
a podstawowe jego etapy nie dublowały się.
Program MEP(L)+IR(A)+CPL(A) rozpoczyna się od szkolenia do uzyskania uprawnień na samoloty wielosilnikowe MEP(L) – 6 godzin szkolenia praktycznego na samolocie typu Tecnam P2006T, etap ten kończy się egzaminem państwowym (ok 1,5 godziny lotu z egzaminatorem na samolocie typu Tecnam P2006T), po uzyskaniu uprawnień MEP(L) student przechodzi przez szkolenie
BIR(A) – 5 godzin szkolenia symulatorowego w kabinie treningowej FNPT II oraz 5 godzin szkolenia praktycznego BIR(A) na samolocie typu Tecnam P2006T.

Od tego momentu rozpoczyna szkolenie równolegle na licencję CPL(A) oraz na uprawnienie IR(A).
CPL(A) 5 godzin szkolenia praktycznego na samolocie typu Tecnam P2006T oraz 10 godzin szkolenia praktycznego na samolocie PS28 Cruiser. 
IR(A) – 35 godzin szkolenia symulatorowego w kabinie treningowej FNPT II oraz 15 godzin szkolenia praktycznego IR(A) na samolocie typu Tecnam P2006T.

Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia szkolenia praktycznego MEP(L)+IR(A)+CPL(A) w naszej szkole, jest posiadanie licencji PPL(A) wraz z uprawnieniem VFR Noc (które można zrealizować w naszym ATO – więcej TUTAJ), ukończenie kursu teoretycznego ATPL(A) (które można zrealizować w naszym ATO – więcej TUTAJ ), posiadanie stosownego orzeczenia komisji lotniczo-lekarskiej, posiadanie nalotu PIC – 70 godzin z czego 50 godzin na przelotach.
Po zakończeniu szkolenia pilot ubiegający się o licencję CPL(A) z uprawnieniami SEP(L), MEP(L), IR/SE,ME, musi legitymować się nalotem 200 godzin z czego 100 godzin jako pilot dowódca, w tym minimum 50 godzin jako PIC XC oraz przelot na odległość 300NM z dwoma lądowaniami na lotniskach nie będących lotniskiem startu.
Brakujący nalot można budować w naszym ATO – sprawdź naszą flotę TUTAJ.

Piloci, którzy mają rozpocząć szkolenie praktyczne a dotychczas nie posiadają doświadczenia z awioniką Garmin G1000 ( Glass cockpit ), przed rozpoczęciem szkolenia zobowiązani są do realizacji szkolenia zapoznawczego – więcej informacji o szkoleniu zapoznawczym znajdziesz TUTAJ

Niezaprzeczalnymi zaletami szkolenia praktycznego MEP(L)+IR(A)+CPL(A) w naszej szkole są :

– duża intensywność  latania, która ma olbrzymie znaczenie z punktu widzenia metodyki szkolenia,
– znaczne obniżenie kosztów procesu szkolenia,
– możliwość „wlatania” się w dany typ samolotu,
– uzyskania bardzo cennego nalotu na samolocie wielosilnikowym wyposażonym w Glass Cockpit
– brak konieczności przechodzenia przez dodatkowe szkolenie IR ( Konwersja IR/ME)
– możliwość połączenia egzaminu praktycznego IR(A) z CPL(A)
– doświadczona kadra instruktorska, która jest do Waszej dyspozycji

Szkolenie obejmuje – 26 godzin nalotu na samolocie typu Tecnam P2006T, 10 godzin nalotu na samolocie PS28 Criuser lub, 40 godzin w kabinie treningowej FNPT II, szkolenie teoretyczne do uprawnie MEP(L). Egzaminy LKE w wymiarze ok. 5,5 godziny, nie są wliczone do pragramu.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem + 48 795 100 000.