PRAKTYKA

PRAKTYKA

Zero to ATPL (A)

Kurs będzie się koncentrował przede wszystkim na wszechstronnym omówieniu zasad właściwego nauczania i oceniania uczniów oraz kształtowania w nich poprawnych nawyków i przyzwyczajeń

1. Etap BASIC.
Podczas tego etapu uzyskacie Licencję Pilota Turystycznego – PPL(A), uprawnienia do wykonywania lotów w nocy – VFR NOC, uprawnienia do pilotowania samolotów wielosilnikowych MEP(L), uprawnienia do wykonywania lotów wg wskazań przyrządów IR(A), Licencję Pilota Zawodowego CPL(A) oraz ukończycie szkolenia teoretyczne ATPL(A). Nalot całkowity podczas tego etapu to 200 godzin z czego 26 godzin to nalot na samolotach wielosilnikowych. Dodatkowo podczas szkolenia wykorzystywany będzie symulator lotu klasy FNPT II w wymiarze 45 godzin. Czas spędzony w samolocie oraz symulatorze wyniesie ponad 245 godzin. Etap BASIC zawiera wszystkie niezbędne kursy teoretyczne i szkolenia praktyczne, pomoce szkoleniowe, opłaty za lądowania na lotniskach EPBC oraz EPGY, wynajem samolotu, opłaty instruktorskie. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tego etapu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem + 48 795 100 000.

2. Etap ADVANCE.
Podczas tego etapu uzyskacie uprawnienia Instruktora Samolotowego FI(A)R oraz odbędziecie staż instruktorski w naszej szkole, w wymiarze minimum 100 godzin, który umożliwi zdjęcie ograniczenia z uprawnienia instruktorskiego. Nalot całkowity podczas tego etapu to 130-500 godzin (w zależności od zakresu stażu instruktorskiego). W trakcie trwania stażu, przejdziecie przez cykl szkoleń standaryzacyjnych obowiązujących w naszym ATO. Etap ADVANCE zawiera wszystkie niezbędne kursy teoretyczne i szkolenia praktyczne, pomoce szkoleniowe, opłaty za lądowania na lotniskach EPBC, EPGY, wynajem samolotu, opłaty instruktorskie. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tego etapu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem + 48 795 100 000.