PRAKTYKA

PRAKTYKA

IR(A)

Jednym z bardzo ważnych etapów szkolenia każdego pilota, jest uzyskanie uprawnień do wykonywania lotów wg wskazań przyrządów.

Jednym z bardzo ważnych etapów szkolenia każdego pilota, jest uzyskanie uprawnień do wykonywania lotów wg wskazań przyrządów. Posiadanie tego uprawnienia daje jeszcze większą swobodę wykonywania lotów, uniezależniając w dużym stopniu latanie od warunków pogodowych i jest uprawnieniem niezbędnym dla wszystkich tych, którzy swoją przyszłość wiążą z zawodem pilota linowego. Uprawnieniem tym jest IR(A) Instrument Rating.

Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia szkolenia IR(A) w naszej szkole, zgodnie z zaakceptowanym programem szkolenia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, jest posiadanie minimum licencji PPL(A), ukończenie kursu teoretycznego IR(A) lub kursu teoretycznego ATPL(A), posiadanie uprawnienia MEP(L), posiadanie stosownej klasy zdrowia oraz posiadanie nalotu trasowego PIC w ilości 50 godzin.

Szkolenie praktyczne do uzyskania uprawnień IR(A) zgodnie z europejskimi standardami i przepisami FCL, w naszej szkole podzielony jest na dwie części :
BIR – składającego się z 5 godzin szkolenia na FNPT II + 5 godzin na P2006T;
IR – składającego się z 35 godzin szkolenia na FNPT II + 10 godzin na P2006T.

Olbrzymią zaletą programu IR(A) w ATO Ventum Air jest fakt, iż jest ono prowadzone na samolocie wielosilnikowym typu TECNAM P2006T. W związku z tym, po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu praktycznego, nie ma potrzeby kończenia dodatkowego szkolenia IR(A) na samoloty wielosilnikowe.

Jesteśmy w stanie zrealizować szkolenie IR(A) na samolocie klasy SEP(L), prosimy w tej sprawie o kontakt.

Piloci, którzy mają rozpocząć szkolenie praktyczne a dotychczas nie posiadają doświadczenia z awioniką Garmin G1000 (Glass cockpit), przed rozpoczęciem szkolenia zobowiązani są do realizacji szkolenia zapoznawczego – więcej informacji o szkoleniu zapoznawczym znajdziesz TUTAJ